Få dit el-hegn i topform!

Oprettet d.

Få dit el-hegn i topform!

Her er tips til at give dit el-hegn et "eftersyn", så du er sikker på at dine dyr er sikkert indhegnede. Husk også regelmæssig kontrol og vedligeholdelse sommeren igennem - her er, hvad du bør gøre.


 

Start ved kilden!

Først og fremmest skal du sikre dig, at din spændingsgiver yder tilstrækkeligt med spænding. Det gør du lettest ved at fjerne tilslutningen fra spændingsgiveren til hegnet og måle spændingen direkte på apparatet med et digitalvoltmeter. Du skal kunne måle mindst 5.000 Volt.

 


Kan du bevare jordforbindelsen?

Desværre ser vi ofte, at jordforbindelsen til hegnet er blevet forsømt, så der er god grund til at kontrollere den: Skab en kraftig afledning ude på hegnet og tænd for spændingsgiveren. Tilslut nu voltmeteret imellem jordspyd og jorden. Viser voltmeteret mere end 0,3 kV, skal jordforbindelsen forbedres. Følg Podas standarder for korrekt montage og overhold afstandene mellem flere spyd og til andre jordforbindelser.

 


Giver hegnet modstand?

Tilslut hegnet og mål nu på spændingsgiveren med voltmeteret igen. Er spændingen meget lavere end de 5.000 V, du målte på spændingsgiveren uden tilsluttet hegn, er der fejl på hegnslinjen. Langt ude på hegnet skal du kunne måle minimum 3.000 V. Et stort spændingsfald kan skyldes, at fremmedlegemer eller kraftig vegetation berører hegnstråden. Men der kan også være fejl på selve hegnet.

Få samling på dit hegn!

Fejlene, vi oftest ser, er ved samlinger og overførelser af strømmen. Brug de galvaniserede eller rustfri trådsamlere eller samleled, der er beregnet til hegnet. Vær ekstra opmærksom på elreb og polytape, som i forvejen har en høj modstand på grund af ledernes beskedne tværsnit. 

 

Hver dårlige samling øger modstanden og giver en forhøjet risiko for, at trådene brænder over! Husk at sno de små fine tråde godt sammen, inden du samler enderne med trådsamleren/samleleddet.

Og så skal vi ud at gå!

Stram hegnstråden op efter behov og se efter uvedkommende genstande, der berører tråden. Ofte kan man høre små smæld eller klik fra kortslutninger og dårlige forbindelser, særligt når det er fugtigt vejr. Det er i øvrigt under jævnlig inspektion og reparation af sit hegn, at man opdager fordelen ved en fjernbetjent spændingsgiver, og at have opdelt sine folde i sektioner, med hver sin knivafbryder.

 


Er der en hegnsdoktor til stede?

Under hegnsinspektionen kan du med fordel konsultere ”Hegnsdoktoren”. Hegnsdoktoren er en superudgave af digitalvoltmeteret, lavet specielt til kontrol af hegn. Den viser med pile og tal i hvilken retning strømflowet er og i hvilken retning du skal gå for at finde fejlene på linjen!

 

 


Nyt alarm-koncept holder øje med el-hegnet

Poda SMS Alarm er en alarmboks, der sluttes til elhegnet og sender en SMS og/eller e-mail ved driftsforstyrrelser - uafhængigt af teleselskab!

Kontakt Poda

Er du i tvivl om dit hegn er i orden?

 

 


Ingen kommentar(er)
Skriv din kommentar

 

 

Send en besked og få svar fra dit lokale Poda center


 

© Poda A/S 2020