Hindsgavl Dyrehave

Oprettet d.

Hindsgavl Dyrehave
Hindsgavl Dyrehave
Hindsgavl Dyrehave

Solen vinder langsomt kampen over morgendisen. En flok græssende dådyr løfter hovederne og holder et vågent øje med to tidlige motionister, der er på vej ind i skoven.

Stedet er Hindsgavl Dyrehave i Middelfart kommune, Danmarks nyeste naturpark, etableret på halvøen omkring Hindsgavl Slot. Her er 165 ha. indhegnet areal, ligeligt fordelt på skov og græsningsarealer.

Natur, kultur og sund økonomi

Målet for projektet har været at kombinere natur, kultur og sund økonomi.

Udover at være et unikt rekreativt område, der tiltrækker både turister og bosættere til kommunen, skal dyrehaven også fungere som et “læringsrum” for områdets institutioner, med både naturvejledning og et kommende formidlingscenter om områdets rige natur- og kulturhistorie.

Samspillet mellem natur, indhegning, dyr og mennesker er vigtigt i dyrehaven, der ikke må forveksles med en zoo.

Krondyr og dådyr er valgt til at pleje arealerne, og dyrene sikrer både en god artsrigdom og holder naturskoven lysåben. Oplevelsen af dyrene er selvfølgelig en yderligere bonus.

“Skræddersyede” hegn

Hegning er en nødvendighed for at holde dyrene inde på området. Samtidig skulle publikum have uhindret adgang til parken, og måtte ikke have følelsen af at være i en indhegning.

Efter grundige vurderinger af forskellige muligheder, har Poda udført opgaven med nethegn i en grå farve, så hegnet både smelter ind i naturen og skærmer mindst muligt af for de flotte udsigter inde fra dyrehaven.

Alle adgangsveje er etableret med karakteristiske porte og selvlukkende låger, malet i traditionel “dyrehaverød”.

Ved den tilstødende strandeng, er nethegnet diskret placeret i det tilbagetrukne skovbryn.

Her, udenfor selve dyrehaven, er det får og kreaturer der har opgaven med at holde vegetationen nede. Indhegningerne består af el-hegn på rustikke Poda Økopæle - en løsning, der både er miljørigtig og falder godt ind i naturen.

Projekt med udfordring

Hegnsopgaven har krævet grundige forstudier og Middelfart kommune havde udarbejdet en omfattende projektbeskrivelse for Dyrehaven.

Peter Hyldegaard fra Middelfart Kommunes Natur- og Miljøafdeling har fulgt projektet tæt under hele forløbet: ”Et projekt som dette kræver grundige overvejelser, ikke mindst omkring hegnet, og her har det været vigtigt for os, at Poda Hegn har leveret nøjagtigt det, vi ønskede”, forklarer Peter Hyldegaard, der er yderst tilfreds med den nye dyrehave.

”Vi har haft et glimrende samarbejde med Poda Hegn, og opgaverne undervejs er blevet løst i en god og åben dialog” fortæller Peter Hyldegaard videre, inden snakken falder på den lange hårde vinter, med både frost og et godt lag sne. Det var én af de mere uplanlagte udfordringer, og det var midt under arbejdet med hegnet!

“Vinter eller ej: hegnet skulle være færdigt, og så måtte vi jo starte dagen med at rydde hegnslinjen for sne”, fortæller Jakob Hemmingsen, Poda Hegn Vestfyn, der arbejdede med hegnsprojektet fra start til slut.

Det store arbejde er i øvrigt udført af Poda Hegn Vestfyn i samarbejde med Poda-centre fra andre dele af landet - og der har været god brug for både mandskab og materiel. Pælene blev nedrammet med en kraftig gravemaskine monteret med pælehammer, og Podas små, vævre 4-hjulstrukne maskiner fungerede godt i det delvist stærkt kuperede terræn, uden at efterlade dybe spor efter arbejdet.

”Vi har jo nok en fordel i, at vi er gearet til at arbejde med hegn i naturen - og så har vi i Poda de ressourcer der skal til - men man kan alligevel ikke undgå at være stolt over at have været med til et så flot og synligt projekt som Hindsgavl Dyrehave”, slutter Jakob Hemmingsen.


Ingen kommentar(er)
Skriv din kommentar