Indhegning af de historiske ruiner i Igaliku

Oprettet d. under Naturpleje

Indhegning af de historiske ruiner i Igaliku
Indhegning af de historiske ruiner i Igaliku
Indhegning af de historiske ruiner i Igaliku
Indhegning af de historiske ruiner i Igaliku

I Grønland er der også brug for hegn. I samarbejde med Kommune Kujalleq indledte Grønlands Nationalmuseum & Arkiv i 2010 et renoveringsprojekt i Igaliku, omkring ruinerne af det katolske bispesæde, der stammer fra år 1126. Til sommer skal græssende får være med til at pleje ruinområdet.

I bygden Igaliku i Sydgrønland vokser græsset og marehalmen med en iver, som er ved at tage magten fra de historiske middelalderruiner, der findes her.

Løsningen på problemet var at etablere et hegn omkring ruinområdets ca. 8.700 m2, hvor en flok får fremover skal holde græsset i skak. Poda Hegn har leveret materialer til hegnet, og Georg Nyegaard, Grønlands Nationalmuseum & Arkiv, har venligt orienteret om projektet.

Igaliku var hjemsted for de gamle Nordboere, der drev landbrug på stedet og i 1126 byggede et romersk-katolsk bispesæde i bygden.

Nordboerne forsvandt i ca. 1450 og først i 1781 blev bygden igen beboet. Landbruget blev da etableret ved at genbruge Nordboernes gamle marker, og efter bygdens grundlæggelse har man i vidt omfang brugt stenene fra ruinerne til at bygge beboelseshuse og stalde af.

Arbejdet med at sætte ruinområdet i stand har strakt sig over flere sæsoner, og undervejs måtte der tages hensyn til både bygdens beboere og den historiske lokalitet.

Jorden dyrkes stadig helt op til ruinområdet, og en nutidig have strakte sig ind over ruinerne af en historisk kostald, så et stengærde måtte flyttes, inden det nye hegn kunne opsættes.

Et eksisterende hegn omkring en anden have måtte desuden fjernes, og der blev opsat ekstra låger, så de lokale beboere ikke behøvede at omlægge deres sædvanlige ruter gennem ruinområdet.

Hegnsmontagen er beundringsværdigt udført uden specialudstyr og hydraulisk pælehammer. Gravningen af hullerne til hegnspælene måtte i øvrigt udføres forsigtigt, da det var en god anledning til at undersøge jorden for levn, der kan kaste mere lys over Nordboernes liv.

Til sommer kommer fårene ind i den nye indhegning og kan begynde deres ”arbejde” med at få de historiske ruiner frem i lyset.


Ingen kommentar(er)
Skriv din kommentar