Natur og historie ved Rundemølle

Oprettet d. under Naturpleje

Natur og historie ved Rundemølle

Græsbakkerne ved den historiske Rundemølle, på halvøen Løjt Land nordøst for Aabenraa, er blevet sat i stand og skal fremover passes af herefordkvæg. Flere sjældne plantearter har fået et åndehul og man kan igen nyde den berømte udsigt over Genner Bugt og Kalvø fra toppen af overdrevet.

 

Herefordkøerne bliver lukket ud af transportvognen og et kort øjeblik er det publikum der bliver kigget an, inden køerne fortsætter ud i deres nye indhegning.

Vi befinder os ved Rundemølle på halvøen Løjt Land ved Lillebælt. Her, ved den gamle vandmølle, skal køerne fremover holde vegetationen nede, så bakkedraget fremtræder som i gamle dage, hvor området var levested for dyr og planter, der er sjældne i dag.

Skovfoged Martin Reimers fra Naturstyrelsen er ansvarlig for det flotte naturgenopretningsprojekt. Han viser rundt og fortæller om området sammen med Erling Læbel Madsen fra Løjt Lokalhistoriske Forening.

Da det traditionelle landbrug med græssende husdyr ophørte i 1960’erne, groede landskabet til og blev yderligere tilplantet med ahorntræer, da arealet blev solgt til Junckers Savværker.

I dag er det Naturstyrelsen der står for det fredede område og i årenes løb har man kæmpet en ulige kamp for at holde naturen åben.

”Årlig afslåning og fældninger var ikke nok til at holde overdrevet”, fortæller Martin Reimers. ”Der måtte en mere holdbar og effektiv løsning til”.

I 2013 og -14 blev buske og træer derfor ryddet i et omfattande projekt, så der igen kunne græsses. Hegnsmontagen blev udført af Poda Hegn Rødekro. Både natur og udsigt er nu flottere end i mange år. Som man allerede i 1851 kunne læse i avisen Freja:

...en af de skjønneste Udsigter er vel den, der aabner sig ud over Gjenner Bugt fra Højderne ved Runde Mølle, hvor man på en klar Sommerdag har et Prospect, som Sydlandene ikke kunne levere Skjønnere.


Sådan så området ud i 1800-tallet.

Find mere information om naturen og den seværdige landsdel på www.naturstyrelsen.dk og www.lojtland.dk


Ingen kommentar(er)
Skriv din kommentar