Sommerdrikkekar til dyr: værd at vide

Oprettet d. under Får, Heste, Kvæg, Vand til dyrene

Sommerdrikkekar til dyr: værd at vide

Et rigtigt drikkekar har mange fordele. Når der monteres en svømmerventil, holdes karret automatisk fuldt og alle dyrene i flokken har nemt ved at nå vandspejlet.

 

Nu begynder det at blive varmt i vejret og dine dyr skal have rigeligt med vand at drikke. Dyr foretrækker generelt at drikke fra et åbent vandspejl og mange vælger da også at have et - eller flere - drikkekar på folden i sommerhalvåret.

Husk, at alle individerne i en dyreflok skal have nem adgang til vand - så tag hensyn til, om der er nyfødte og unge dyr i flokken. Allerede fra dyrene er ca. 14 dage gamle har de typisk behov for vand. Drikkekarrets højde bør passe til dyrene. En normal højde for et almindeligt drikkekar til heste og kvæg er 60 cm og til mindre dyr, såsom får og geder, har vi et lavt drikkekar med en højde på 40 cm.

Hvis dyrene går på et stort areal, f.eks. ved afgræsning af naturarealer, er det en fordel at have nok drikkekar til, at dyrene kan drikke samtidigt - ellers risikerer de svage dyr at mangle vand, inden flokken går videre.

Vælg et rigtigt drikkekar

Sørg for at anskaffe et rigtigt drikkekar, der er fremstillet til formålet. I modsætning til ”murerbaljer” og lignende beholdere er Podas drikkekar fremstillet i plast, der er godkendt til fødevarebrug. Drikkekarrene fås desuden i gode, store størrelser på f.eks 1.000 liter og det gør, at karret står stabilt og flere dyr kan drikke samtidigt.

Det kan gå hårdt for sig på en fold og Podas drikkekar er fremstillet i rotationsstøbt plast, der tåler store tryk og påvirkninger uden at revne. Du får f.eks. hele 8 års garanti på Podas Super drikkekar.

Der vil utvivlsomt samle sig skidt på bunden af ethvert drikkekar og regelmæssig rengøring slipper du ikke for. Her er det en stor fordel, at drikkekarret er forsynet med en bundprop, så det nemt kan tømmes for vand og vippes på højkant, når det skal gøres rent.

En svømmerventil må du have!

Hvis du har indlagt vandværksvand på marken, er du godt stillet. Vandet er under tryk, og det giver nogle fordele. Noget af det bedste du kan gøre, er at få installeret en svømmerventil i dit Poda drikkekar. Ventilen sørger for konstant vandtilførsel og lukker automatisk for vandet, når karret er fuldt. Dermed slipper du for arbejdet med at fylde vand i karret, du er sikker på at der hele tiden er vand nok, de unge dyr har nemt ved at nå vandspejlet og det fyldte kar er ikke sådan lige at vælte, hvis uheldet er ude.

Som noget særligt er vores Super drikkekar konstrueret med et ekstra kammer, hvor der kan monteres en indbygningsventil der er ekstra godt beskyttet. I standard drikkekarrene anbefaler vi en ventil der sidder under vandet, nær bunden af karret, hvor den ligeledes sidder godt beskyttet.

En anden fordel ved undervandsventilen er, at dyrene ikke generes af uro på vandspejlet. Svømmeren, der tænder og slukker for ventilen er en luftfyldt kugle, der simpelthen flyder på vandoverfladen og aktiverer ventilen via en stærk line. Et meget robust system, der har vist sit værd i tusindvis af installationer igennem årene.

 

Hvad gør jeg uden vandværksvand?

I forbindelse med afgræsningsprojekter på naturarealer og lignende, kan det være, at der ikke er adgang til vandværksvand med tryk på - eller strøm for den sags skyld. Her skal vandet hentes fra en brønd eller andre kilder. Selvom der er en sø eller å på stedet, vil det i mange tilfælde alligevel være nødvendigt at hente vandet til et drikkekar, så brinkerne ikke bliver trampet ned og der bliver skabt et mere sikkert sted at drikke for dyrene.

En professionel løsning er Poda’s Soldrevne Markpumpe, der er et komplet system med solcelle, regulator, batteri, pumpe, slanger og filter mm., alt sammen monteret på et stativ med et sikringsskab til de mere følsomme dele.

Med sådan et system har du faktisk dit eget lille, uafhængige vandværk. Når pumpen har sat vandet under tryk kan du styre vandet og lede det til et eller flere drikkekar. Afhængigt af, hvor højt og langt vandet skal pumpes fra kilden, yder den soldrevne markpumpe op til 1.000 liter i døgnet – nok til 10 malkekøer, 20 store heste, 20 stykker kødkvæg eller 100 får i sommerhalvåret.

Pas godt på dine dyr

Sluttelig; vær opmærksom på, at der kunne ligge en død fugl eller lignende i drikkekarret og det bliver dyrene syge af. Så husk at tilse alle dine drikkekar dagligt, også selvom du har fået opbygget et fint, automatisk system.

 

 

Med den Soldrevne Markpumpe har du dit eget lille, uafhængige vandværk, der kan pumpe og fordele vandet fra egen brønd, sø eller å til dine drikkekar.

Soldrevet markpumpe

 

 

Download produktblade

 


Ingen kommentar(er)
Skriv din kommentar