Sådan beskytter du dine dyr mod ulven

Oprettet d. under Ulv

Sådan beskytter du dine dyr mod ulven

 

 

 

Kontrollér din indhegning

Ulve foretrækker at passere under et hegn og den må derfor ikke kunne finde svagheder i indhegningen, hvor den kan krybe under. Vær særlig opmærksom ved afsides beliggende folde, folde op til skov og generelt steder, hvor der er terrænforskelle omkring hegnet eller fordybninger under hegnet.

Sørg for at ledåbningerne er lukkede og sikre, og undgå stenter (overgangspassager for mennesker), som ulven kan benytte til at komme ind i indhegningen.

Hele indhegningen skal være velkonstrueret, med opstrammet net og tråd, der er stabilt og korrekt monteret.

Elhegn er et “must”

Ulve afskrækkes af elektriske hegn. Derfor skal du sikre dig, at dit elhegn både er velfungerende og vedligeholdt. Du skal minimum kunne måle 3.000 Volt på elhegnstrådene - også dér, hvor afstanden til spændingsgiveren (elhegnsapparatet) er størst, altså på indhegningens ”fjerneste” steder.

Husk vedligeholdelsen

For at undgå tab af strøm er det vigtigt at holde eltrådene fri for opvoksende vegetation, der kortslutter elhegnet – såkaldt afledning. Du skal derfor regelmæssigt slå græsset og fjerne ukrudtet under hegnet, ligesom hele hegnet skal efterses for nedfaldne grene og andre skader.

Især i tørre perioder bør du desuden jævnligt kontrollere jordforbindelsen. I mange tilfælde kan det være nødvendigt at forbedre jordforbindelsen i hegnet for at sikre en effektiv stødafgivelse.

Få en SMS ved fejl på elhegnet

Du kan opnå en ekstra sikkerhed ved at installere en Poda SMS Alarm på dit elhegn. Denne lille alarmboks sender en besked til din mobiltelefon i tilfælde af, at spændingen på elhegnet falder under et fastsat niveau. Et pludseligt spændingsfald kan skyldes, at fremmedlegemer eller kraftig vegetation berører hegnstråden. Når du modtager en alarm kan du hurtigt udbedre fejlen på elhegnet og dermed komme ulven i forkøbet.


Download vores guide til ulvesikret hegn

Ulveafvisende hegn

Ulveafvisende hegn er omkostningseffektive hegnsløsninger, der giver en høj grad af sikkerhed.

Ved etablering af nye folde til f.eks. får, anbefaler vi et hegn med en højde på 125 cm. Hegnet kan med fordel konstrueres med 116 cm Poda Supernet, suppleret med mindst 2 elektriske tråde udvendigt; én maksimalt 20 cm fra terræn og den anden i toppen af hegnet.

Et alternativ er et 6-tråds elektrisk hegn med den nederste tråd maksimalt 20 cm over terræn og en trådafstand på ca. 20 cm. Denne type hegn kan konstrueres særligt økonomisk som et klassisk Poda hegn med Insultimber X-bats.

Har du allerede et hegn? Eksisterende 2- eller 3-trådshegn kan i nogle tilfælde ændres til 5 tråde. Trådenes indbyrdes afstand bør maksimalt være 25 cm og den nederste tråd må ingen steder være mere end 20 cm over terræn. Ofte er eksisterende hegn for lave, og så må det vurderes, om hegnet kan forhøjes eller om det bedre kan betale sig med et helt nyt hegn med nye pæle.

Ekstra sikre hegnsløsninger

I tilfælde, hvor der ønskes en særlig høj sikkerhed, kan det komme på tale med et højere nethegn med elsikring. Det kan f.eks. være, hvis man har særligt værdifulde avls- eller konkurrencedyr, som skal sikres bedst muligt. I en sådan indhegning kan der også udlægges et ekstra net på jorden på ydersiden af hegnet. Dette vandrette net fastgøres til selve hegnet og forhindrer, at ulven kan grave sig under.

Hvis du har et mindre antal dyr og har mulighed for at genne dem sammen om aftenen, kan det også komme på tale at etablere en mindre, særligt sikker fold, hvor dyrene overnatter. En sådan ekstra ”nattefold” vil være billigere end en komplet indhegning i samme høje standard og giver større sikkerhed mod angreb om natten, hvor ulven også er aktiv.

Store dyr i naturen – såsom krondyr – kan komme til at beskadige et ulveafvisende hegn, når de springer over hegnet. Visse steder kan det derfor være hensigtsmæssigt at opsætte et højere hegn end hvad der umiddelbart synes nødvendigt.

Går du med tanker om ulveafvisende hegn, så kontakt under alle omstændigheder dit lokale Poda-center for råd og vejledning til netop dine forhold.

 

 

 


Ingen kommentar(er)
Skriv din kommentar