Tjek dit elhegn

I denne artikel viser vi, hvordan du foretager et komplet hegnstjek/eftersyn af dit elhegn, så du er sikker på, at det er i orden.

Det er vigtigt, at du regelmæssigt kontrollerer dit elhegn. Hvis ikke det virker som det skal, mister dyrene hurtigt respekten for hegnet, og der er risiko for at de bryder ud af indhegningen eller kommer til skade i selve hegnet.  

Vi har inddelt hegnstjekket i 4 dele:

  1. Kontrol af spændingsgiver/elhegnsapparatet
  2. Kontrol af spændingen på elhegnet
  3. Kontrol af elhegnets jordforbindelse
  4. Inspektion af hegnet

Undervejs får du gode råd med på vejen, og i slutningen af artiklen får du desuden tips til smarte apparater, der letter arbejdet med at kontrollere og vedligeholde dit elhegn.

1. Virker din spændingsgiver som den skal?

Spændingsgiveren er ”motoren” i et elhegn. Når du tjekker dit elhegn skal du derfor først måle, om den yder som den skal. Så har du også et udgangspunkt, når du senere skal måle, hvor godt selve hegnet fungerer. 

På din spændingsgiver er der minimum 2 tilslutninger, også kaldet terminaler:

🔴 En rød, som er tilslutningen til elhegnet.

🟢 En grøn, som er tilslutningen til jordforbindelsen.

Hvordan tester man et elhegn? 

1. Sluk for spændingsgiveren og fjern ledningen til hegnet fra den røde terminal.

2. Tænd for spændingsgiveren igen, og mål nu spændingen mellem den røde og grønne terminal med et voltmeter (se apparaterne herunder). Hold voltmeterets lille jordspyd mod den grønne terminal (jord) og føleren på selve voltmeteret mod den røde terminal.

❌ Er spændingen mindre end 6.000 Volt (6 kiloVolt)? Så er spændingsgiveren sandsynligvis defekt.

✅ Er spændingen 6.000 Volt eller mere? Så er spændingsgiveren OK.

3. Notér spændingen, som voltmeteret viser: Den skal du bruge senere i hegnstjekket.

❗ Husk at slukke for spændingsgiveren så du ikke får stød, mens du igen tilslutter ledningen til hegnet til den røde terminal. Derefter kan du igen tænde spændingsgiveren, så der er strøm på hegnet.

2. Er der fuld power på elhegnet?

Et elhegn giver kun stød, hvis man samtidigt rører ved hegnstråden og jorden. Derfor skal spændingsgiverens grønne tilslutning (til jordforbindelsen) være tilsluttet et eller flere jordspyd, der har en god kontakt til jorden. Dette er en hyppig kilde til fejl, som giver elhegnet en nedsat ydelse.

Lad os se, hvor godt dit elhegn fungerer!

Mål spændingen på selve hegnet med et voltmeter: Hold voltmeteret mod hegnstråden og vær sikker på at voltmeterets lille jordspyd har god jordforbindelse. Aflæs spændingen på hegnet, og sammenlign nu denne værdi med den spænding, du målte direkte på spændingsgiveren  (se del 1 af hegnstjekket).

✅ Er forskellen mindre end 1.500 Volt? (f.eks. 6.000 Volt målt på spændingsgiveren og 5.000 Volt målt på hegnet = 1.000 Volt forskel.) Så er jordforbindelsen og de elektriske forbindelser til hegnet i orden.

❌ Er forskellen større end 1.500 Volt? (f.eks. 6.500 Volt målt på spændingsgiveren og 4.500 Volt målt på hegnet = 2.500 Volt forskel.) Så er det et tegn på at jordforbindelsen er utilstrækkelig og/eller de elektriske forbindelser til hegnet er mangelfulde.

Se videoen herunder med de forskellige apparater til at måle dit elhegn:

3. Kan du bevare jordforbindelsen?

Hvis der ikke er fuld power på elhegnet (se del 2 af hegnstjekket), så er årsagen ofte en mangelfuld jordforbindelse.

Her er en fremgangsmåde til at tjekke dit hegns jordforbindelse:

1. Mens spændingsgiveren er slukket skal du skabe en midlertidig kortslutning på hegnstrådene, ca. 100 meter væk fra jordforbindelsen. Kortslutningen skal være tilstrækkelig til at spændingen på hegnet bliver reduceret til under 1.000 Volt. Kortslutningen kan etableres ved at banke et jordspyd ned ved siden af hegnet og tilslutte dette til hegnet.

2. Når du tænder for spændingsgiveren er der nu et kraftigt flow af spænding både gennem hegnet og gennem jorden til jordforbindelsen. Er jordforbindelsen ikke i orden vil en del af denne spænding forplante sig til alt muligt andet. Man kan faktisk mærke den ved at lægge en hånd på jordspyddene og en anden på jorden ved siden af. Men vær lidt forsigtig, for man kan få et ganske pænt stød. Brug i stedet et digitalvoltmeter, hvor du helt præcist kan aflæse "overflowet":

✅ Er spændingen under 300 Volt? Så er jordforbindelsen i orden.

❌ Er spændingen over 300 Volt? Så er jordforbindelsen utilstrækkelig.

Sådan forbedrer du jordforbindelsen

Ofte ser vi, at jordforbindelsen er underdimensioneret. Mange bliver overrasket over det antal jordspyd, der skal til for at få en god jordforbindelse, men man skal huske, at det er en meget høj spænding, der går gennem jorden.

👍 En tommelfingerregel er, at der skal anvendes 1 standard jordspyd pr. 3 Joule energi, som spændingsgiveren kan yde. En spændingsgiver som Gallagher M1400 yder f.eks. op til 12 Joule, så det giver 4 jordspyd som et udgangspunkt.

Se Gallagher M1400 spændingsgiveren her

For at forbedre jordforbindelsen kan du gøre flere ting: 

👉 Du kan først og fremmest forøge antallet af jordspyd, indtil du måler mindre end 300 Volt i ovenstående måling. Jordspyddene skal placeres med 3 meters afstand imellem hinanden, og forbindes med et kraftigt kabel.

👉 Sørg også for at holde afstand til jordforbindelser fra andre elektriske installationer.

👉 Undertiden kan man opleve problemer med jordforbindelsen på grund af jordbundsforholdene. På sandjord er det en fordel at anvende jordspyd, der kan nå længere ned i grunden. Løsningen er en kobling, der forbinder flere jordspyd til et ekstra langt spyd. Dit Poda Center råder over udstyr til nedbankning af denne type jordspyd.

👉 Et gammelt trick til at forbedre jordforbindelsen er at salte jorden omkring jordspyddene for at forbedre ledeevnen. Er jorden meget tør, så kan du hos Poda få produktet "Bentonit". Bentonit er en blanding af salte og en meget absorberende vulkansk lerart, som holder særdeles godt på fugten og derved kraftigt forbedrer ledeevnen i jorden omkring jordspyddene.

👉 Jordspyddets udformning har også betydning for, hvor godt det kobler til jorden: F.eks. er  Poda’s ”Kiwitah” jordspyd profileret, så det har en 5 gange så stor overflade som et almindeligt rundt jordspyd. Typisk kan denne type jordspyd erstatte 3 almindelige, runde jordspyd.

Se jordspyd her

4. Inspicér dit hegn

1. Tilslut hegnet til spændingsgiveren efter du har målt spændingen uden tilsluttet hegn, og mål nu på spændingsgiveren med voltmeteret igen.

❗ Er spændingen faldet meget i forhold til dét, du målte på spændingsgiveren uden tilsluttet hegn, er der fejl på hegnslinjen.

Et stort spændingsfald skyldes i reglen, at fremmedlegemer (gammel hegnstråd og lignende) ligger op ad hegnstråden og derved skaber afledning. Især når det er fugtigt, kan kraftig vegetation også give et stort spændingsfald.🌾 Men der kan også være fejl på selve hegnet, f.eks. dårlige elektriske samlinger, defekte isolatorer eller kabler.

2. Foretag en fysisk inspektion af hegnet:

👉 Kontrollér at isolatorerne er intakte og at hegnspælene er sunde og stabile.

👉 Stram hegnstråden op efter behov og se efter om tråden berører uvedkommende genstande (f.eks. gammel tråd, grene og lignende). Ofte kan man høre små smæld eller klik fra kortslutninger og dårlige forbindelser, særligt når det er fugtigt vejr.

Få hjælp af smarte apparater

Det er under den jævnlige inspektion og reparation af sit hegn, at man opdager fordelen ved en fjernbetjent spændingsgiver, og evt. at have opdelt et stort hegn i flere folde med hver sin knivafbryder. Så kan man tage fat om hegnstråden uden at få stød, og kontrollere en reparation med det samme bagefter.

📲 Med en ”SmartPlug” fra Poda kan du slukke og tænde din spændingsgiver fra hvor som helst via en app på din mobiltelefon. Ekstremt praktisk, når du finder en fejl under din inspektionstur, og kan slukke for strømmen på stedet for at foretage reparationen.

📱 Når du går langs hegnet vil spændingen falde, jo nærmere du kommer en fejl. Med en ”SmartFix” (også kaldet en ”hegnsdoktor”) finder du hurtigt og effektivt fejlene. SmartFix er en slags superudgave af digitalvoltmeteret, der er lavet specielt til kontrol af hegn. Den viser med pile og tal, i hvilken retning strømmen flyder på hegnslinjen. Så kan du nemt se, i hvilken retning du skal gå for at finde fejlene. Når du ankommer til en fejl, kan du bruge Smartplug-appen til at slukke for din spændingsgiver og foretage reparationen på stedet.

❗ Glem ikke at tænde for hegnet igen bagefter.

Spændingen på el-hegnet vil være lavest langt ude på folden, hvor afstanden til spændingsgiveren er størst. På et velfungerende og veldimensioneret elhegn bør du altid kunne måle minimum 3.000 Volt i hegnets ”fjerneste ende”, altså længst væk fra spændingsgiveren.

Er dit hegn konstrueret korrekt?

➰Fejl vi ofte ser er dårlige forbindelser. Undgå samlinger med løkker og knuder. Alle samlinger og overførsler af strøm bør være udført med de galvaniserede eller rustfri trådsamlere og samleled, der er beregnet til tråden, elrebet eller polytapen i hegnet. Hver eneste dårlige samling giver et måleligt tab, så der skal ikke meget til for at reducere el-hegnets virkning.

🧵 De tråde eller bånd, der anvendes i hegnet, spiller også en afgørende rolle for funktionaliteten. Dårlige ledere er i mange tilfælde årsagen til, at et elhegn ikke fungerer korrekt. Har du et hegn med elreb eller polytape skal du være ekstra omhyggelig, for disse hegnstyper har i forvejen en høj modstand på grund af ledernes beskedne tværsnit. Hvis der er dårlig kontakt er der risiko for at lederne brænder over.

Sørg for, at alle de anvendte ledninger er galvaniserede, herunder også fødeledningen fra spændingsgiveren til starten af hegnet. Kobbertråd frarådes kraftigt; den leder godt, men der vil meget hurtigt opstå korrosion, hvilket vil medføre, at forbindelserne svigter. Dit Poda-center, der er ekspert i elhegn, kan fortælle dig mere om dette.

Selve konstruktionen af hegnet kan også give problemer. Ud over hensynet til dyrene og deres adfærd, skal hegnet være designet og monteret teknisk korrekt for at sikre den bedst mulige ydeevne. F.eks. bør elhegnet ved ledåbninger forbindes med et jordkabel, der nedgraves under leddet.

En hegnsalarm giver ekstra sikkerhed

Du bør jævnligt kontrollere dit hegn, så du er sikker på, at dine dyr er i sikkerhed og ikke kommer til skade pga. et dårligt fungerende hegn.

En værdifuld ekstra sikkerhed er vores hegnsalarm, Poda FenceAlarm, som du nemt monterer på dit elhegn. Hegnsalarmen overvåger spændingen på hegnet døgnet rundt, og rapporterer via en app på din mobiltelefon. Hvis der sker et pludseligt fald i spændingen, eller spændingen falder under et forudindstillet niveau, modtager du straks en alarm pr. SMS og E-mail.

📲 Straks efter du har modtaget en fejlmeddelelse, kan du finde fejlen med SmartFix, slukke for strømmen med din SmartPlug, reparere hegnet og tænde for strømmen igen. Det kunne ikke være nemmere!

Kontakt dit Poda-center, hvis du skal have afhjulpet fejl og mangler på dit hegn. Poda-centret står også til rådighed, hvis du ønsker et professionelt serviceeftersyn. Find dit nærmeste Poda-center her

Hvorfor skal du vælge Poda?

Årtiers erfaring

Totalentreprise

Vi passer på miljøet

Garanti for kvalitet