Podas miljøpolitik

  • Vi vil altid overholde eller overgå gældende lovgivning og forordninger på miljøområdet.
  • Vi vil udvælge og påvirke vores leverandører, så deres miljøpolitik følger principper som er i overensstemmelse med vores.
  • Vi ønsker ikke at anvende træ fra ukontrolleret regnskovshugst i vores produkter. Poda A/S er FSC®- (Forest Stewardship Counsil®) certificeret distributør, og kan dokumentere oprindelsen af vores FSC-træ. Vi markedsfører bl.a. Poda Økopæl® som bæredygtige alternativer.
  • Vi har som overordnet mål at arbejde miljøvenligt og med respekt for naturen, hvor arbejdet udføres.
  • Vi anvender miljødiesel til vores køretøjer samt miljøbenzin og vegetabilsk savkædeolie til motorsave.
  • Vi prioriterer de miljømæssige aspekter højt, både hvad angår forbrugsmaterialer og affaldshåndtering.
  • Restmaterialer fra hegnsmontage sorteres og genanvendes som brændsel eller destrueres forsvarligt, ved aflevering til kommunal affaldsplads.
  • Som noget enestående i branchen tilbyder Poda - efter aftale, at modtage kasserede, trykimprægnerede hegn og forbrænde træet på miljøgodkendt anlæg.
  • Vort interne arbejde kendetegnes ved en effektiv ressourceudnyttelse, der minimerer miljøbelastningen. Vi genanvender i videst mulige omfang papkasser og andre emballageprodukter.
  • Vi er altid opmærksomme, åbne og lydhøre over for nye tiltag på miljøområdet.

Hvorfor skal du vælge Poda?

Årtiers erfaring

Totalentreprise

Vi passer på miljøet

Garanti for kvalitet