Poda garantier

Alle Podas produkter er kendetegnet ved høj kvalitet og holdbarhed. Det bakker vi gerne op med vores velkendte Poda-garantier. For at give dig et præcist overblik, har vi samlet garantierne her.

3 års garanti på spændingsgivere

Gallagher spændingsgivere er omfattet af 3 års garanti mod fabrikationsfejl. Garantien dækker ikke tyveri, lynnedslag og skader forårsaget af fejlbetjening. I tilfælde af defekt bedes spændingsgiveren indleveret til købsstedet, sammen med købsfaktura. Spændingsgiveren kan evt. afhentes/leveres imod et mindre gebyr.

8 års garanti på Poda Super drikkekar

(vnr. 70502 og 701002)

Ved brud på Poda Super drikkekar inden 8 år fra købsdatoen, ombytter vi drikkekarret til et nyt. Det er en betingelse, at drikkekarret har været anvendt efter forskrifterne og ikke til andet end vanding af dyr, at drikkekarret ikke har været transporteret med indhold, at drikkekarret udelukkende har været anvendt udendørs (ikke i stald) og har stået på et fast og plant underlag. Garantien dækker ikke brud forårsaget af dyr, som har været oppe i karret.

10 års garanti på Dallas hegn

(vnr. 28700 - 287071)

Vi garanterer Dallas hegnets holdbarhed i 10 år fra købsdatoen. Garantien dækker brud, abnorm deformering og misfarvning ved normal anvendelse af hegnet. Garantien dækker udelukkende pæle og lægter, ikke evt. montering eller følgeskader. Dækningen falder med 5 %-point om året. Det betyder for dig, at holder hegnet kun i 8 år, så betaler vi 60% af prisen på nye materialer. 

10 års garanti på Hippolux

(vnr. 20912, 20913)

Vi garanterer for hegnstrådens kvalitet og funktionsduelighed. Garantien dækker ved gennemtæring inden for garantiperioden. Skulle der opstå gennemtæring flere steder på tråden, og er tråden normalt behandlet, ombyttes tråden med ny tråd. Garantien dækker udelukkende tråden, ikke evt. montering eller følgeskader.

10 års rustgaranti på LUX net

(vnr.2608003 - 2620004, dog ikke 2610001 og 2618006)

Vi garanterer nettets kvalitet. Garantien dækker ved gennemtæring inden for garantiperioden. Skulle der opstå gennemtæring flere steder på tråden, og er nettet normalt behandlet, ombyttes nettet med nyt. Garantien dækker udelukkende nettet, ikke evt. montering eller følgeskader. Dækningen falder med 5 %-point om året. Det betyder for dig, at holder nettet kun i 8 år, så betaler vi 60% af prisen på nyt net.

15 års garanti på hegnstråd

(vnr. 2000, 2002)

Vi garanterer for hegnstrådens kvalitet og funktionsduelighed. Garantien dækker ved gennemtæring inden for garantiperioden. Skulle der opstå gennemtæring flere steder på tråden, og er tråden normalt behandlet, ombyttes tråden med ny tråd. Garantien dækker udelukkende tråden, ikke evt. montering eller følgeskader. Dækningen falder med 6,6 %-point om året. Det betyder for dig, at holder tråden kun i 7 1/2 år, så får du ny tråd til 1/2 pris.

20 års garanti på Insultimber

(vnr. 34759 - 347736)

Vi garanterer at Insultimber holder i 20 år. Garantien betyder, at vi ombytter Insultimber, som er gennemrådnet inden for garantiperioden. Garantien dækker udelukkende pæle/bats, ikke evt. montering eller følgeskader.

20 års garanti på runde NTR kl. A trykimprægnerede Poda Hegnspæle

(vnr. 306150 - 314350)

Vi garanterer Poda Hegnspælenes holdbarhed og funktionsduelighed i 20 år fra købsdato. Garantien betyder, at vi ombytter stolper, som er gennemrådnet inden for garantiperioden. Garantien dækker udelukkende pælen, ikke evt. montering eller følgeskader. Dækningen falder med 5%-point om året. Det betyder for dig, at holder pælen kun i 10 år, så får du en ny stolpe til 1/2 pris.

25 års garanti på FaunaWood

(vnr. 33810180 - 33813350)

Vi garanterer FaunaWood pælenes holdbarhed og funktionsduelighed i 25 år fra købsdato. Garantien betyder, at vi ombytter stolper, som er gennemrådnet inden for garantiperioden. Garantien dækker udelukkende pælen, ikke evt. montering eller følgeskader. Efter 15 år falder dækningen med 10 %-point om året. Det betyder for dig, at holder pælen kun i 20 år, så får du en ny stolpe til 1/2 pris.

Dokumentation

Fælles for alle garantier gælder, at original købsfaktura skal kunne fremvises.

Hvorfor skal du vælge Poda?

Årtiers erfaring

Totalentreprise

Vi passer på miljøet

Garanti for kvalitet