Naturpleje med afgræsning, hegn til Natura 2000 projekter

Naturpleje med afgræsning

Naturpleje er blevet et stadig vigtigere tema i samfundet, eksemplificeret ved den europæiske forvaltningsplan; Natura 2000. Naturpleje drejer sig om at forvalte og vedligeholde naturområder såsom heder, moser, skove, strandenge, åer, vandhuller, dyrehaver og bynær natur.

Poda har mange års erfaring med gennemførelse af projekter vedrørende naturpleje og afgræsning. Som totalleverandør kan vi levere komplette løsninger med en solid lokal forankring fra Poda-centre over hele landet.

Gennem mere end 40 år har Poda inspireret med sikre og nyskabende hegnsløsninger, såsom overvågning af el-hegn pr. SMS.

Vi udfører næsten alle typer opgaver og råder over en stor maskinpark, der matcher ethvert behov. Kvaliteten sikres af et højt fagligt niveau, opnået gennem årtiers praktiske erfaringer og løbende uddannelse af alle medarbejdere.

I samspil med naturen

Meget af den natur vi kender og elsker, er resultatet af menneskelige aktiviteter, hvor samspillet med naturen bl.a. har skabt enge, overdrev og heder. Med naturgenopretning og afgræsning bevarer og genskaber vi disse unikke naturområder og det særlige dyre- og planteliv, der trives her.

Naturen i Danmark har generelt brug for arealpleje, hvis landskabets kvaliteter og artsrigdomme skal bevares.

Oprindeligt har store vildtlevende dyr - og sidenhen husdyr - haft en afgørende betydning for dannelsen af de danske naturværdier. Derfor er det nødvendigt, at græssende dyr fortsat plejer naturen.

Samspillet mellem natur, dyr og vores moderne civilisation betyder, at gode, funktionelle hegnsløsninger er mere nødvendige end nogensinde.

 

Udfyld felterne nedenfor og tryk på "Send", så modtager du en email med Naturpleje folderen (ca. 14 Mb)