FAQ - 10 spørgsmål og svar om hegn til heste

Heste er nogle af de vanskeligste dyr at indhegne, og der er mange ting du skal tænke på, når du skal have lavet en hestefold. Her har vi samlet svarene på de mest almindelige spørgsmål om hestehegn, der kan hjælpe dig på vej til at vælge den helt rigtige hegnsløsning for dig og dine heste.

I artiklen her får du svar på:

 • Hvad er det bedste hegn til heste?
 • Hvordan laver jeg en hestefold?
 • Hvor stor skal en fold være til en hest?
 • Hvor højt skal et hegn være til heste?
 • Hvor mange rækker lægter eller hegnstråd skal der være i et hestehegn?
 • Hvor meget strøm skal der være i et hestehegn?
 • Er et elhegn dyrt i strøm?
 • Hvad er det sikreste hegn til heste?
 • Hvad koster et hestehegn?
 • Hvad er det billigste hegn til heste?

Har du et spørgsmål, som du ikke finder svaret på, så tøv ikke med at kontakte os. Dit lokale Poda-center er ekspert i hegnsløsninger, og rådgiver dig gerne om hegnskonstruktion, materialer, fejlsøgning, vedligeholdelse og meget mere. Kontakt dit Poda-center her

1. Hvad er det bedste hegn til heste?

Hvad angår hestenes sikkerhed og risikoen for skader, så regnes et lægtehegn som en meget sikker hegnstype, især hvis det er suppleret med en ekstra el-tråd (strømtråd). Det skyldes, at lægtehegnet er en stabil, fysisk barriere, der desuden er meget synlig for hestene. El-tråden fungerer som en psykologisk barriere, og giver hestene respekt for hegnet, så de holder afstand.

Et rent elektrisk hegn er mere økonomisk end et lægtehegn, og kan være en god løsning. Vær dog opmærksom på, at der også er en højere risiko for ulykker, hvor en hest løber ind i el-hegnet eller kommer til at vikle sig ind i hegnstråden. Derfor stiller et el-hegn til heste høje krav til korrekt installation og vedligeholdelse – og til kvaliteten af selve hegnstråden.

I Poda Hegn har vi de bedste erfaringer med Hippolux. Hippolux er en kraftig ståltråd, omsluttet af en kappe i kunststof. Hippolux leder strømmen godt, er enkelt at holde opspændt, og kappen beskytter hestene mod at skære sig, hvis de kommer i nærkontakt med hegnet.

Se alle vores hegn til heste her

2. Hvordan laver jeg en hestefold?

Her er de vigtigste ting, du skal tænke på:

 • Lav en rummelig fold. God plads giver bedre trivsel og højere sikkerhed. Overhold som et minimum kravene i ”Lov om hold af heste” (se spørgsmål 3).
 • Vælg en sikker hegnstype, der er beregnet til heste.
 • Konstruér gerne en hestefold med afrundede hjørner.
 • Lav en ”sandkasse” midt i folden, hvor hestene kan rulle sig. Som regel ruller hestene sig der, hvor jorden er afdækket, og det er ofte klos op ad hegnet, hvor der er en høj risiko for at de får benene ind i hegnet.
 • Undgå ledåbninger tæt på hjørnerne i folden. Lav plads til at hestene kan kives og undvige hinanden når der er aktivitet ved leddet.
 • Brug helst faste låger i ledåbningerne. En fast låge gør det meget nemmere og sikrere at håndtere hestene ved ind- og udgang.
 • Undgå led med spiralfjeder, som ved et uheld kan sætte sig fast i hestens hale.
 • Ved ledåbninger med elektriske led (f.eks. elgummi-reb eller selvoprullende led) skal strømmen føres under leddet i et jordkabel, så der kun er strøm på leddet når det er lukket.
 • Sørg for drikkevandsforsyning i folden, så hestene altid har adgang til frisk vand.
 • Sørg for, at hestene har ly for både sol og uvejr, f.eks. ved at have et læskur på folden.

3. Hvor stor skal en fold være til en hest?

Heste trives bedst, hvis de har god plads. En stor fold gør også, at hestene ikke så let kommer i konflikt med hegnet og kommer til skade. Du skal derfor se lovgivningens regler som absolutte minimumskrav.

Ifølge ”Lov om hold af heste” skal en fold have et areal på mindst 800 m² og, hvis folden benyttes af mere end fire heste på samme tid, skal dette areal forøges med 200 m² pr. hest. Det vil altså sige, at en fold til f.eks. 6 heste skal have en størrelse på mindst 1.200 m².

Loven siger desuden, at foldens korteste side skal være mindst 20 m, og at en fold ikke må benyttes af mere end i alt 20 heste på et døgn.

4. Hvor højt skal et hegn være til heste?

Højden på hegnet skal afpasses efter de største heste, der skal gå i folden.

👍En tommelfingerregel er, at lade hegnshøjden svare til hestens stangmål x 0,75 - 0,8.

Stangmålet er højden fra jorden til vandret ud fra det højeste punkt på hestens lansemærke, der er toppen af hestens skulderblad.

5. Hvor mange rækker lægter eller hegnstråd skal der være i et hestehegn?

I et hestehegn skal der minimum være 2 rækker lægter men husk, at hegnet skal afspejle alle hestene i folden. Især hvis hestene har meget forskellige størrelser, er det nødvendigt med ekstra rækker lægter eller hegnstråd.

📏Hegn med 2 rækker lægter/tråde kan bruges til hegnshøjder på 90-120cm.

📏I et hegn på 120cm sidder de 2 lægter/tråde typisk i en højde på 70 og 120cm over jorden.

📏Hegn med 3 rækker lægter/tråde kan bruges til hegnshøjder på 120-140cm.

📏I et hegn på 140cm sidder de 3 lægter/tråde typisk i en højde på 60, 100 og 140cm over jorden.

6. Hvor meget strøm skal der være i et hestehegn?

Strømmen i et el-hegn måles i Volt, også kaldet spænding. Du måler spændingen mellem jorden og hegnstråden med et voltmeter eller en særlig hegnstester.

⚡For at el-hegnets stød skal være tilstrækkeligt kraftige, skal du altid kunne måle mindst 3.000 Volt overalt på el-hegnet – og gerne mere. I et veldimensioneret og vedligeholdt el-hegn kan du typisk måle over det dobbelte.

Spændingen på hegnstråden vil aftage, jo længere væk fra spændingsgiveren/hegns-apparatet du måler. Det skyldes den elektriske modstand i selve hegnet og f.eks. højt ukrudt der laver en kortslutning mellem hegnstråden og jorden (afledning). Derfor skal du sørge for at måle på hele hegnet – også længst ude på folden.

7. Er et elhegn dyrt i strøm?

💰Et el-hegn har et ganske lavt strømforbrug.

💰Typisk har et el-hegn en effekt på 6-10 watt, og selv hvis det er tændt 24 timer i døgnet hele året rundt, svarer det til et årligt strømforbrug på 52-88 kWh.

💰Det er en årlig udgift på nogle få hundrede kroner.

Af sikkerhedshensyn anbefaler vi i øvrigt, at el-hegnet er tændt permanent, i stedet for at tænde og slukke hver gang hestene lukkes ind og ud af folden. Det er for at undgå uheld, som følge af at man havde glemt at tænde for spændingsgiveren (el-hegns-apparatet).

Er du i tvivl om, hvilket elhegn du skal vælge til heste? Læs vores artikel herom og bliv klogere!

8. Hvad er det sikreste hegn til heste?

Du bør altid have fokus på sikkerheden, når det gælder hestehegn. Heste er et af de mest problematiske dyr at indhegne, og det hænger sammen med hestens natur og dét, at den er et flokdyr. Heste hører fantastisk godt men har et forholdsvis ringe syn. Flugt er hestens bedste forsvar, og derfor opstår der ofte konflikt mellem hest og hegn.

Det 100% risikofrie hegn findes ikke, og i sidste ende er valget af hegn også et spørgsmål om økonomi, og hvad der er praktisk muligt.

Til permanente hestefolde og ridebaner anbefaler vi i Poda hegn et fast lægtehegn, monteret med strømførende tråde på lægterne. Skal det være et rent el-hegn (altså et hegn med strømførende tråde i stedet for lægter), har vi de bedste erfaringer med Hippolux.

9. Hvad koster et hestehegn?

Når vi taler om prisen på hegn, så afhænger den selvfølgelig af længden på hegnet, men også antallet af hjørner, afslutninger og ledåbninger.

En ledåbning kan desuden laves på flere måder, og til vidt forskellige priser: Fra et simpelt, strømførende elastikled med ledhåndtag, til flotte låger i hårdttræ.

Især i et el-hegn skal der bruges særligt kraftige pæle til hjørner og afslutninger, og de skal konstrueres med særlige materialer, der alt sammen indvirker på hegnets samlede pris. Derudover er der udgifter til en spændingsgiver (elhegnsapparat), jordforbindelse og kabler.

Selvom der altså er mange variable som du skal lægge sammen, så kan du alligevel få en idé om, hvad et hestehegn koster ved at starte med et hegns ”løbemeterpris” (”pris pr. løbende meter”). Det er prisen på materialerne til en meter hegn, målt midt på en strækning. Løbemeterprisen på materialerne til et hestehegn varierer fra omkring 25 kr. pr. meter til omkring 1.000 kr. pr. meter.  

Priserne per løbende meter for hvert hegn er tilgængelige på de respektive produktsider. Se vores hegn til heste her

10. Hvad er det billigste hegn til heste?

Et hegn, som kun består af elektriske tråde er det mest økonomiske hestehegn at anskaffe. Selvom et el-hegn kræver  en spændingsgiver (el-hegnsapparat) og jordspyd mm., så er materialeprisen for et elektrisk hestehegn i topklassen typisk under ¼ af prisen for selv det mest økonomiske trælægtehegn i god kvalitet.

Hvorfor skal du vælge Poda?

Årtiers erfaring

Totalentreprise

Vi passer på miljøet

Garanti for kvalitet